PEWARISAN


Dokumen Pewarisan
Abg Din perlu sediakan dokumen berikut untuk memudahkan urusan waris kelak.

Surat Wasiat
Pesanan pada Waris
Perisytiharan Hibah
Perisytiharan Harta Sepencarian

Dana Pantas
Sediakan Dana Pantas untuk keluarga Abg Din sementara proses Urus Pusaka belum selesai.

Keperluan KeluargaRM 60,000
Pembayaran HutangRM 10,000
Kos Urus PusakaRM 500
JumlahRM 70,500

Langkah Seterusnya
👉 Dapatkan Senarai Waris Faraid anda


Waris Faraid
Penting untuk Abg Din mengetahui siapa waris faraid dan kadar pembahagiannya

WarisBahagianPeratus
Isteri1/81/812.5%
Bapa1/81/812.5%
Ibu1/81/812.5%
Anak Lelaki #11/81/812.5%
Anak Lelaki #21/81/812.5%
Anak Perempuan #11/81/812.5%
Anak Perempuan #21/81/812.5%

Langkah Seterusnya
👉 Sediakan Surat Wasiat anda


Wasiat
Abg Din perlu menyediakan Wasiat untuk memudahkan urusan waris kelak

Wasi
1Ali bin Abu
2Maimunan bte Khalid
Penjaga Harta untuk Anak bawah Umur/OKU
1Ali bin Abu
2Maimunan bte Khalid
Wasiat Harta pada bukan Waris
1Arif bin Abdullah
- Rumah Teres di Taman Aman
2Tahfiz ABC
Tanah di Lot 123

Langkah Seterusnya
👉 Sediakan Pesanan pada Waris

Langkah Seterusnya
👉 Dapatkan Khidmat Nasihat

Sila lengkapkan langkah berikut untuk memudahkann kami memberi Khidmat Nasihat khusus untuk anda<<<
Rancang Pewarisan
Waris Faraid
Surat Wasiat
Pesanan pada Waris

Langkah Seterusnya
👉 Plan Tindakan

Pelan Tindakan<<<
Dapatkan Pakej Pewarisan
Cetak Dokumen Pewarisan
Lengkapkan Dokumen dan Lampiran
Simapan Dokumen di tempat yang selamat

Cetak Dokumen Pewarisan