Wasiat Konvensional

Wasiat Konvensional ini adalah sepenuhnya sah dan dihasilkan dengan teliti oleh pakar-pakar undang-undang dan perancang harta yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang undang-undang perancangan harta. Ia sepenuhnya mematuhi Akta Wasiat 1959.

Wasiat Islamik

Wasiat Islam ini, ditulis oleh cendekiawan Muslim terkemuka, telah menerima pengesahan daripada Masryef Management House sebagai patuh syariah. Ia sepenuhnya mematuhi prinsip undang-undang Waris Islam.

Mulakan Perancangan Warisan Anda

Perancangan pewarisan merangkumi perkara berkaitan pengagihan harta, waris yang layak untuk menerimanya, sumbangan amal, tadbir urus keluarga dan pemeliharaan nilai kekeluargaan. Matlamat perancangan warisan ini adalah untuk memastikan kemaslahatan kepada waris terjamin, mengurangkan konflik, menjaga harta dan nilainya mengikut hasrat pemilik harta dengan kaedah pengurusan yang betul selari dengan undang-undang dan atas dasar kasih sayang.